Αποστολέας Θέμα: Σύστημα εκκίνησης Runit, γρήγορο, ελαφρύ, εύκολο και supervised  (Αναγνώστηκε 3772 φορές)

linuxer

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 83
 • Systemd kills Linux Freedom - Move to Artix Linux
  • Προφίλ
  • LINUXER

Runit init - μία σύντομη αναφορά στο supervision

Τι είναι το process supervision ή στα Ελληνικά, εποπτεία των διεργασιών:

Η εποπτεία των υπηρεσιών, είναι είδος διοίκησης των υπηρεσιών του λειτουργικού συστήματος, βάση της οποίας δημιουργείται μία κύρια (master) διεργασία, η οποία είναι ο κηδεμόνας των διεργασιών που πραγματοποιούν οι υπηρεσίες, και η οποία παραμένει να εκτελείται συνεχώς.

Τα οφέλη σε σύγκριση με τον παραδοσιακό τρόπο εκτέλεσης και μηχανισμών εκκίνησης, όπως για παράδειγμα το System V init, περιλαμβάνουν:

 • Την ικανότητα επανεκκίνησης υπηρεσιών που έχουν αποτύχει για κάποιο λόγο
 • Το γεγονός ότι δεν απαιτείται η χρήση των αρχείων pid (Process ID files)
 • Ξεκάθαρη κατάσταση εργασιών
 • Αξιόπιστη καταγραφή (logging), διότι η κύρια διεργασία μπορεί και καταγράφει τα stdout/stderr της υπηρεσίας και να δημιουργηθεί εγγραφή
 • Γρηγορότερη ταυτόχρονη (concurrent) εκτέλεση και ικανότητα εκκίνησης και παύσης των υπηρεσιών

Υλοποίηση:

 • daemontools
 • daemontools-encore
 • Eye: Μια υλοποίηση με Ruby
 • Finit: Γρήγορο, επεκτάσιμο σύστημα εκκίνησης για Linux
 • God: Μια υλοποίηση με Ruby
 • immortal: Μια υλοποίηση με Go
 • PM2: Διαχειριστής Διεργασιών για Node.js
 • Initng
 • launchd
 • minit: Ένα μικτό, αλλα πλήρες σε δυνατότητες, ολοκληρωμένο σύστημα εκκίνησης για Linux
 • Monit
 • OpenRC: Σε πειραματικό στάδιο εξέλιξης
 • runit
 • Supervisor: Μια υλοποίηση με Python
 • s6: Low-level διεργασία και εποπτεία διεργασιών
 • Systemd

Runit σύστημα εκκίνησης, οφέλη και χαρακτηριστικά

Τα επιπλέον οφέλη του Runit έναντι των υπόλοιπων συστημάτων εκκίνησης, είναι:

 • Η φορητότητα
 • Η ευκολία στο πακετάρισμα
 • Μικρό μέγεθος κώδικα

Ιστορία

Δυστυχώς δεν υπάρχουν επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία, για αυτό παραθέτω αυτά τα οποία, γνωρίζω:

Το Runit αρχικά σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τον Gerrit Pape και υποστηρίζεται από τους Denys Vlasenco (BusyBox maintainer) & Dmitry Bogatov (Debian maintainer).

Η πρώτη ιστορικά διανομή που το χρησιμοποίησε ήταν η Annvix, αλλά η διανομή που το αξιοποίησε, επί της ουσίας και διαδόθηκε, είναι το Void Linux.
Πλέον διατίθεται και στα Artix Linux, Project Trident, Antix και στο Dragora Linux που είναι και το μοναδικό Libre Linux (εγκεκριμένο από το FSF) της παρέας.
Υπάρχουν και άλλες διανομές που το αξιοποιούν, οι οποίες όμως ακόμη δεν το έχουν ανακοινώσει επίσημα.

Σχεδιασμός

Το Runit εστιάζει στον μικρού μεγέθους, αρθρωτό και φορητό πηγαίο κώδικα.

Το Runit διαιρείται σε τρία στάδια:

 • Αρχικοποίηση συστήματος
 • Εποπτεία υπηρεσιών
 • Σταμάτημα ή επανεκκίνηση συστήματος

Σε αντίθεση με το πρώτο και το τρίτο στάδιο που πρέπει να γίνει η προσαρμογή τους στο συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα στο οποίο εκτελούνται, το δεύτερο στάδιο είναι φορητό ανάμεσα σε όλα τα λειτουργικά συστήματα POSIX.

Τα τρία στάδια μπορούν να διαμορφώνοντας τρία 3 εκτελέσιμα αρχεία δέσμης εντολών, τα οποία ονομάζονται 1, 2 & 3 αντίστοιχα. (το ctrlaltdel είναι ένα πρόσθετο στάδιο υπηρεσίας)Στάδιο 1:
Το runit εκτελεί το αρχείο /etc/runit/1 και το περιμένει να τελειώσει.
Το πρώτο στάδιο εκκίνησης του συστήματος, γίνεται σε αυτό το στάδιο.
Το /etc/runit/1 έχει τον πλήρη έλεγχο του /dev/console και παρέχει έτσι την δυνατότητα εκκίνησης τερματικού ανάγκης σε περίπτωση που η αρχική εκτέλεση οριστικοποίησης του συστήματος, αποτύχει.
Οι υπηρεσίες σε αυτό το στάδιο, δεν ξεκινούν ταυτόχρονα, λόγω εξαρτήσεων.

Στάδιο 2:
Το runit ξεκινά την εκτέλεση του αρχείου /etc/runit/2, το οποίο δεν επιστρέφει καμία τιμή (ολοκληρώνει την λειτουργία του), εκτός αν γίνει τερματισμός ή επανεκκίνηση του λειτουργικού συστήματος.
Εάν αποτύχει να εκτελεστεί (crash), θα επανεκκινήσει αυτόματα.
Κανονικά το αρχείο /etc/runit/2, εκτελεί το αρχείο runsvdir.
Στο στάδιο 2, η runit προαιρετικά, διαχειρίζεται το σήμα διακοπής INT (αίτημα πληκτρολογίου ctrl-alt-del).

Στάδιο 3:
Όταν η runit λάβει εντολή παύσης ή επανεκκίνησης, ή όταν το στάδιο 2 επιστρέψει χωρίς σφάλματα (ολοκληρωθεί η λειτουργία του), τότε αναλαμβάνει τον τερματισμό του Σταδίου 2, εάν ακόμα αυτό εκτελείται και εκτελεί το αρχείο /etc/runit/3.
Οι εργασίες του συστήματος, όπως ο τερματισμός (shutdown), η παύση (halt) και η επανεκκίνηση (reboot) εκτελούνται σε αυτό το στάδιο.

Αξιοποίηση
Το Runit μπορεί να αντικαταστήσει το σύστημα εκκίνησης του λειτουργικού, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επόπτης υπηρεσιών άλλου συστήματος εκκίνησης (init) αρκεί να είναι η διεργασία-κηδεμόνας στο PID1 και η οποία εκτελεί τις διεργασίες που καθορίζονται από στο αρχείο inittab.

Τρόπος χρήσης

Το Runit διαφοροποιείται ανάμεσα στο Void και Artix, σε ότι αφορά την οργάνωση των φακέλων (τοποθεσία), των υπηρεσιών (για λοιπές λεπτομέρειες, στα Wikis των διανομών κάτω στις πηγές).

Ο τρόπος χρήσης όμως, είναι κοινός, ως εντολές.

Στην περίπτωση του άρθρου αυτού, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το Artix Linux, οπότε λάβετε υπόψη σας, την διαφοροποίηση του /var/service/* (Void Linux) έναντι του /run/runit/service/* (Artix Linux)

<service_name> είναι το όνομα της υπηρεσίας, π.χ. clamd

Πρόσθεση/αφαίρεση υπηρεσίας:

Για Artix Linux
Κώδικας
 # ln -s /etc/runit/sv/<service_name> /run/runit/service 
 # unlink /run/runit/service/<service_name>
Για Void Linux
Κώδικας
 # ln -s /etc/sv/<service_name> /var/service/
 # rm /var/service/<service_name>

Εκκίνηση/επανεκκίνηση υπηρεσίας (Artix Linux/Void Linux):
Κώδικας
 # sv up <service_name>
 # sv restart <service_name>

Τερματισμός υπηρεσίας (Artix Linux/Void Linux):
Κώδικας
 # sv down <service_name>

Κατάλογος ενεργών υπηρεσιών:

Για Artix Linux
Κώδικας
 # sv status /run/runit/service/*

Για Void Linux
Κώδικας
 # sv status /var/service/*

Επίπεδα υπηρεσιών (Runlevels)

Εξ' ορισμού στο Runit υπάρχουν δύο επίπεδα υπηρεσιών, το default και το single

Η εναλλαγή των επιπέδων η οποία τα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό των υπηρεσιών του τρέχοντος επιπέδου και την εκκίνηση του άλλου, γίνεται με την εντολή
Κώδικας
 # runsvchdir runlevel

Υπάρχει η δυνατότητα πρόσθεσης επιπέδων υπηρεσιών, όπως και στο OpenRC με την αντίστοιχη λογική, δηλαδή ποιες υπηρεσίες θα ενεργοποιούνται σε εκείνο το επίπεδο.

Για να γίνει αυτό, δημιουργούμε ένα νέο επίπεδο υπηρεσιών, με την εντολή
Κώδικας
 # runsvchdir <runlevel_name>

Κατά συνέπεια οι παραπάνω εντολές πρόσθεσης υπηρεσίας (linked), για παράδειγμα στο Artix Linux θα είναι
Κώδικας
 # ln -s /etc/runit/sv/service /etc/runit/runsvdir/<runlevel_name>@@
(δείτε και στα Wikis του Runit & των διανομών, για περισσότερη σχετική πληροφόρηση)

Παραδείγματα γραφής υπηρεσιών για Runit

Οι υπηρεσίες στο Runit, έχουν σαν χαρακτηριστικό γνώρισμα το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου run, το οποίο δημιουργείται μέσα σε ένα φάκελο με την ονομασία του service


Clamd υπηρεσία για Runit
Κώδικας
 #!/bin/sh
 exec clamd --foreground=true

Teamviewer υπηρεσία για Runit
Κώδικας
 #!/bin/sh
 exec teamviewer daemon enable

Είναι όλα τόσο απλά στο Runit?

Η απάντηση είναι ότι είναι σαφέστατα πιο εύκολη η δημιουργία υπηρεσιών στο Runit, σε σχέση με το OpenRC, το s6 και άλλα init systems.

Ας δούμε ένα μεγαλύτερο παράδειγμα όμως, δηλαδή πως μπορεί να παραμετροποιηθεί μία υπηρεσία, όπως το zramen (δεν θα επεξηγηθεί το αρχείο δέσμης εντολήν του ιδίου, αλλά μόνο της υπηρεσίας, θα μπει όμως ως παράθεση, για μελέτη).

Το εκτελέσιμο αρχείο δέσμης /usr/bin/zramen
Κώδικας
 #!/bin/bash

 # ----------------------------------------------------------------------------
 # zramen: manage zram swap space
 # ----------------------------------------------------------------------------

 # ==============================================================================
 # constants {{{

 # use this compression algorithm for zram by default
 readonly COMP_ALGORITHM='lz4'
 readonly ZRAM_COMP_ALGORITHM="${ZRAM_COMP_ALGORITHM:-$COMP_ALGORITHM}"

 # give zram swap device highest priority
 readonly PRIORITY=32767
 readonly ZRAM_PRIORITY="${ZRAM_PRIORITY:-$PRIORITY}"

 # allocate this percentage of memory for zram by default
 readonly SIZE=25
 readonly ZRAM_SIZE="${ZRAM_SIZE:-$SIZE}"

 # set the maximum number of compression streams for zram
 readonly STREAMS=$(nproc)
 readonly ZRAM_STREAMS="${ZRAM_STREAMS:-$STREAMS}"

 # zramen version number
 readonly VERSION=0.2.1

 # set TMPDIR to work directory for mktemp
 readonly WORK_DIR='/var/run/zramen'
 TMPDIR="$WORK_DIR"

 # end constants }}}
 # ==============================================================================
 # usage {{{

 _usage() {
 read -r -d '' _usage_string <<EOF
 Usage:
    zramen [-h|--help] <command>
    zramen [-a|--algorithm <algo>]
         [-n|--num <uint>]
         [-s|--size <uint>]
         [-p|--priority <int>]
         make
    zramen toss

  Options:
    -h, --help       Show this help text
    -v, --version    Show program version
    -a, --algorithm  Compression algorithm for zram (Default: $ZRAM_COMP_ALGORITHM)
    -n, --num        Number of compression streams for zram (Default: $ZRAM_STREAMS)
    -p, --priority   Priority of zram swap device (Default: $ZRAM_PRIORITY)
    -s, --size       Percentage of memory to allocate for zram (Default: $ZRAM_SIZE)

  Commands:
    make        Make zram swap device
    toss        Remove zram swap device

  Algorithm
    Run zramctl --help to see a list of acceptable algorithms:
    | lzo
    | lzo-rle
    | lz4
    | lz4hc
    | zstd
    | deflate
    | 842

  Num
    Number of zram compression streams; try one per core

  Priority
    Must be an integer <= 32767; higher number means higher zram priority

  Size
    Percentage of memory to allocate for zram; try <= 50
  EOF
  echo "$_usage_string"
  }

  _POSITIONAL=()

  while [[ $# -gt 0 ]]; do
    case "$1" in
      -h|--help)
        _usage
        exit 0
        ;;
      -v|--version)
        echo "$VERSION"
        exit 0
        ;;
      -a|--algorithm)
        _algorithm="$2"
        shift
        shift
        ;;
      -n|--num)
        _streams="$2"
        # shift past argument and value
        shift
        shift
        ;;
      -p|--priority)
        _priority="$2"
        shift
        shift
        ;;
      -s|--size)
        _size="$2"
        shift
        shift
        ;;
      -*)
        # unknown option
        _usage
        exit 1
        ;;
      make|toss)
        _POSITIONAL+=("$1")
        shift
        ;;
      *)
        # unknown command
        _usage
        exit 1
        ;;
    esac
  done

  if ! [[ "${#_POSITIONAL[@]}" == '1' ]]; then
    _usage
    exit 1
  fi

  # restore positional params
  set -- "${_POSITIONAL[@]}"

  # end usage }}}
  # ==============================================================================

  # sanitize compression algorithm input
  _algorithm="${_algorithm:-$ZRAM_COMP_ALGORITHM}"
  case "$_algorithm" in
    # proper algo chosen, no action necessary
    lzo|lzo-rle|lz4|lz4hc|zstd|deflate|842)
      ;;
    # improper algo chosen, reset to default
    *)
      _algorithm="$COMP_ALGORITHM"
      ;;
  esac

  # sanitize priority input
  _priority=${_priority:-$ZRAM_PRIORITY}
  [[ $_priority -le 32767 ]] \
    || _priority=32767

  # sanitize size input
  _size=${_size:-$ZRAM_SIZE}
  [[ $_size -gt 0 ]] \
    || _size=$SIZE
  [[ $_size -le 100 ]] \
    || _size=100

  # sanitize streams input
  _streams=${_streams:-$ZRAM_STREAMS}
  # number of CPUs requested must be 1+
  [[ $_streams -gt 0 ]] \
    || _streams=1
  # number of CPUs requested must not exceed CPUs available
  [[ $_streams -le $STREAMS ]] \
    || _streams=$STREAMS

  INFO() {
    echo "zramen#info: $*"
  }

  WARN() {
    echo "zramen#warn: $*"
  }

  ERRO() {
    echo "zramen#erro: $*"
    exit 1
  }

  calc() {
    # truncate to whole number
    printf '%.f' "$(bc --mathlib <<< "$@")"
  }

  make() {
    local _mem_total
    local _mem_to_alloc
    local _zram_dev

    _mem_total=$(grep 'MemTotal:' /proc/meminfo | awk '{print $2}')
    _mem_to_alloc=$(calc "$_mem_total * 1024 * ($_size / 100)")

    if ! [[ -d '/sys/module/zram' ]]; then
      INFO 'Attempting to find zram module - not part of kernel'
      modprobe --dry-run zram 2>/dev/null \
      || ERRO 'Sorry, could not find zram module'
     # loop to handle zram initialization problems
      for ((i=0; i < 10; i++)); do
        [[ -d '/sys/module/zram' ]] \
          && break
        modprobe zram
        sleep 1
      done
      INFO 'zram module successfully loaded'
    else
      INFO 'zram module already loaded'
    fi

    for ((i=0; i < 10; i++)); do
      INFO 'Attempting to initialize free device'
      _tmp="$(mktemp)"
    # return name of first free device
      zramctl \
        --algorithm "$_algorithm" \
        --find \
        --size "$_mem_to_alloc" \
        --streams "$_streams" &> \
        "$_tmp"
      read -r _output < "$_tmp"
      rm -f "$_tmp"
      unset _tmp
      case "$_output" in
      *'failed to reset: Device or resource busy'*)
        sleep 1
        ;;
      *'zramctl: no free zram device found'*)
        WARN 'zramctl could not find free device'
        INFO 'Attempting zram hot add'
        ! [[ -f '/sys/class/zram-control/hot_add' ]] \
          && ERRO 'Sorry, this kernel does not support zram hot add'
        read -r _hot_add < /sys/class/zram-control/hot_add
        INFO "Hot added new zram swap device: /dev/zram$_hot_add"
        ;;
      /dev/zram*)
        [[ -b "$_output" ]] \
          || continue
        _zram_dev="$_output"
        break
        ;;
      esac
    done

  if [[ -b "$_zram_dev" ]]; then
    INFO "Successfully initialized zram swap device: $_zram_dev"
    mkdir -p "$WORK_DIR/zram"
    mkswap "$_zram_dev" --label "$(basename "$_zram_dev")" &> /dev/null \
      && swapon --discard --priority $_priority "$_zram_dev" \
      && ln --symbolic "$_zram_dev" "$WORK_DIR/zram/"
    else
      WARN 'Could not get free zram device'
    fi
  }

  toss() {
    for zram in "$WORK_DIR/zram"/*; do
      ! [[ -b $zram ]] \
      && continue
      INFO "Removing zram swap device: /dev/$(basename "$zram")"
      swapoff "$zram" \
        && zramctl --reset "$(basename "$zram")" \
        && rm "$zram" \
        && INFO "Removed zram swap device: /dev/$(basename "$zram")"
    done
    [[ -d "$WORK_DIR" ]] \
      && rm -rf "$WORK_DIR"
  }

  main() {
    if ! [[ "$UID" == '0' ]]; then
      echo 'Sorry, requires root privileges'
      exit 1
    fi
    [[ -d "$WORK_DIR" ]] \
    || mkdir -p "$WORK_DIR"
    if [[ "$1" == 'make' ]]; then
      make
    elif [[ "$1" == 'toss' ]]; then
      toss
    else
      # unknown command
      _usage
      exit 1
    fi
  }

  main "$1"

  # vim: set filetype=sh foldmethod=marker foldlevel=0 nowrap:
Το αρχείο παραμετροποίησης του zramen/conf (καθορίζεται ως αρχείο από τις παραμέτρους του zramen, και απλά εδώ μπορεί κατά βούληση να μεταβάλλει κανείς τον τρόπο συμπίεσης, μέγεθος κλπ, από τα προκαθορισμένα)
Κώδικας
 #export ZRAM_COMP_ALGORITHM='lz4'
 #export ZRAM_PRIORITY=32767
 #export ZRAM_SIZE=25
 #export ZRAM_STREAMS=1

Το αρχείο εκκίνησης της υπηρεσίας του zramen/run
Κώδικας
 #!/bin/sh
 [ -r ./conf ] && . ./conf
 zramen make
 exec pause

Το αρχείο τερματισμού της υπηρεσίας του zramen/finish
Κώδικας
 #!/bin/sh
 zramen toss

Ο λόγος ύπαρξης των run & finish, είναι ότι επειδή πρόκειται για υπηρεσία τύπου mount (όπως άλλωστε ξεκάθαρα φαίνεται στον πηγαίο κώδικα αλλά επειδή και από την φύση του το swap θέλει mounting/unmounting με τις εντολές swapon/swapoff και άρα είναι onetime script σε εκτέλεση) και έτσι πρέπει να στείλει το αντίστοιχο σήμα επιστροφής όταν τερματίσει, στον επόπτη εργασιών.

Άδεια Χρήσης Runit

To runit είναι ελεύθερο λογισμικό και η άδεια χρήσης του είναι παρόμοια με την three-clause BSD. http://smarden.org/runit/faq.html (αντίγραφο της άδειας του, υπάρχει ως συνημμένο αρχείο στο τέλος του άρθρου)

Καλό διάβασμα!


Πηγές άρθρου:
Runit Init System
Runit Init Benefits
Artix Linux Runit Wiki
Void Linux Runit Wiki
Wikipedia Process Supervidion
Wikipedia Runit Init
zramen-runit source code
zramen-runit πακέτο (AUR)
teamviewer-runit πακέτο (AUR)
rsv, runit service manager για Artix Linux(AUR)
vsv, runit service manager για Void Linux

Άδεια χρήσης λογισμικού:
« Τελευταία τροποποίηση: Αυγούστου 23, 2020, 12:53:56 μμ από linuxer »
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
2
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
Members reacted like:
herco,akounadis,
No reactions

akounadis

 • Newbie
 • *
 • Μηνύματα: 3
  • Προφίλ
Απ: Σύστημα εκκίνησης Runit, γρήγορο, ελαφρύ, εύκολο και supervised
« Απάντηση #1 στις: Αυγούστου 14, 2020, 06:53:19 μμ »
Αρχικά καλώς σας βρήκα και καλή αρχή με μια δυναμική στο μέλλον που θα είναι αντάξια σ´ αυτό που εκπροσωπεί το GNU/Linux!
Θεωρούμε νέος μιας και τόσα χρόνια είχα "παρασυρθεί" στο systemd.

Ενδιαφέρον το άρθρο και οι βιβλιογραφικες αναφορές - βιβλιογραφικές παραπομπές!

Ευχαριστώ πολύ,

Καλή αρχή να έχουμε!
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
1
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
Members reacted like:
linuxer,
No reactions

linuxer

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 83
 • Systemd kills Linux Freedom - Move to Artix Linux
  • Προφίλ
  • LINUXER
Απ: Σύστημα εκκίνησης Runit, γρήγορο, ελαφρύ, εύκολο και supervised
« Απάντηση #2 στις: Αυγούστου 14, 2020, 07:08:28 μμ »
Καλώς ήρθες στον χώρο μας.

Ευχαριστούμε πολύ για την θετική κριτική.

Ευχόμαστε, το μέλλον να είναι ευοίωνο, για όλους όσους αγαπάμε την ελευθερία και το δικαίωμα επιλογής, δηλαδή αυτοί που ακόμα κρατάμε τις αρχές του GNU και του αυθεντικού FSF (Stallman).

Καλή μας αρχή και καλή μας πορεία!

friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
1
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
Members reacted like:
akounadis,
No reactions

linuxer

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 83
 • Systemd kills Linux Freedom - Move to Artix Linux
  • Προφίλ
  • LINUXER
Απ: Σύστημα εκκίνησης Runit, γρήγορο, ελαφρύ, εύκολο και supervised
« Απάντηση #3 στις: Ιανουαρίου 13, 2021, 04:25:55 πμ »
Από σήμερα, ο διαχειριστης rsv που φαίνεται στο άρθρο, αποτελεί επίσημο πακέτο του Artix Linux με την ονομασία rsm και είναι διαθέσιμος στο αποθετήριο galaxy, κατόπιν περισσότερης ανάπτυξης.

https://gitea.artixlinux.org/linuxer/Runit-Service-Manager

https://forum.artixlinux.org/index.php/topic,2169.msg14510.htm

friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions

obar66

 • Author
 • *****
 • Μηνύματα: 43
  • Προφίλ
Απ: Σύστημα εκκίνησης Runit, γρήγορο, ελαφρύ, εύκολο και supervised
« Απάντηση #4 στις: Φεβρουαρίου 13, 2021, 09:28:10 μμ »
Eνδιαφέρον το RSM, επιτέλους, μια προσθήκη στο runit από το 2017 :)

Τι διαφορά έχει αν για να προσθέσεις ένα service στο artix:

# ln -s /etc/runit/sv/dhclient /etc/runit/runsvdir/default/

νόμιζα ότι το /run είναι tmpfile και διαγράφεται και αναδημιουργείται μετά από κάθε boot και τοποθετεί στο scandir ότι βρει στο ...runsvdir/default/
Άλλη ερώτηση, πιο περίεργη ;)
Γιατί πουλάκια μου υιοθετήσατε τα esysusers και etmpfiles και εκτοπίσατε τα opensysusers opentmpfiles που είναι 10-20 φορές μικρότερα και δεν προέρχονται από τον ίδιο τον διάολο ΙΒΜ;
Τι δεν έκαναν σωστά; 


Τρίτη παρατήρηση

Ξέχασεσ το sinit απ'τη λίστα, είναι και κοντοσυγγενής.  Spark-Linux έχει φτιάξει και το ssm για διαχείριση service # ssm ntpd start    και ο τρόπος να προσθέσεις σέρβις στο boot είναι ένα αρχείο /etc/rc.conf   'dhcpcd'  'tty1'  '@eudev'   όπου το @ του λέει να κάνει parallel processing των συγκεκριμένων service ενώ χωρίς αυτό είναι σε sequence, one-shots.

Υπάρχει libsystemd-dummy κλπ. για αρχεία που χρειάζονται το (&*%$*%$*σύστημαΔ κατά τ'άλλα κάνε του κεφαλιού σου, υποστήριξη 0.  Βγάζει κι ένα firefox καθαρισμένο που και που ..  Κυρίως είναι arch για tiling-wm και τερμιναλ ...  αλλά λειτουργεί μια χαρά. 

Το sinit πρέπει να είναι το 2ο μικρότερο init που υπάρχει, ακόμα και το runit συγκρίνεται σαν τεράστιο μπροστά του.friendly
0
funny
1
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
1
dislike
0
No reactions
Members reacted funny:
linuxer,
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
Members reacted like:
linuxer,
No reactions

obar66

 • Author
 • *****
 • Μηνύματα: 43
  • Προφίλ
Απ: Σύστημα εκκίνησης Runit, γρήγορο, ελαφρύ, εύκολο και supervised
« Απάντηση #5 στις: Φεβρουαρίου 13, 2021, 09:37:42 μμ »
Ti balls ... που είναι οι τύποι, ανέβασες στο AUR το rsm και έχει dependency to runit που υπήρχε πριν μερικές βδομάδες, γιατί είναι 'outdated" ... abandoned, orphaned, και ποιός ξέρει τι άλλη παπαριά θα ξεράσουν!  Δε πακετάρεις κανενα runit και runit-rc φτου κι απ'την αρχή;  Δεν είναι πρόβλημα για το artix αλλά όλοι οι άλλοι το βλέπουν σαν άχρηστο και δεν το έχουν σε τίποτα να το αφαιρέσουν με την δικαιολογία ότι δεν καλύπτονται τα dependencies.friendly
0
funny
1
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
1
dislike
0
No reactions
Members reacted funny:
linuxer,
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
Members reacted like:
linuxer,
No reactions

linuxer

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 83
 • Systemd kills Linux Freedom - Move to Artix Linux
  • Προφίλ
  • LINUXER
Απ: Σύστημα εκκίνησης Runit, γρήγορο, ελαφρύ, εύκολο και supervised
« Απάντηση #6 στις: Φεβρουαρίου 13, 2021, 10:08:13 μμ »
Σε ευχαριστώ :) :) :)

Το rsm για το Artix Linux, ή αλλιώς Runit Service Manager, η συνέχεια του rsv [AUR], είναι στο αποθετήριο Galaxy, του Artix Linux, πλέον, δηλαδή απλά, υιοθετήθηκε από την ίδια την διανομή, της οποίας είμαι μέλος, και καμία σχέση δεν έχει με το πρώην rsm του AUR, το οποίο είναι σε rust και ανήκει σε άλλον developer, που ξανά ανακάλυψε το τροχό.

Οδηγίες για το rsm, εδώ, για το PKGBUILD εδώ

Τα systemd-dummy κλπ πλέον αποτελούν παρελθόν, όπως (για την ώρα), επιλέξαμε να αξιοποιήσουμε τα esysusers και etmpfiles, αντί των opensysusers και opentmpfiles, όπως επίσημα έγινε ανακοίνωση στο forum της διανομής

Το sinit, καλό-χρυσό, αλλά έχει δρόμο μπροστά του για να συγκριθεί με το runit, εφόσον τέθηκε το θέμα, αλλά μία παρουσίαση του, θα ήταν καλή και απλά δεν έχουμε προλάβει να το κάνουμε.

Ένα τελευταίο, προσπαθήσαμε, και ως ένα βαθμό το πετύχαμε, όλα μας τα inits, να βλέπουν κοινά folders, κάτι το οποίο στην τελική, δεν μας απασχολεί το πως φαίνεται στους άλλους, οι οποίοι ίσως δεν έχουν μελετήσει ανακοινώσεις στο forum ή τα news μας, ή τις μεταβολές στο Gitea instance της διανομής.

Άρα, ναι, πακετάραμε και πακετάρουμε τα runit και runit-rc, καθώς έχουμε πλέον τυποποίηση στα trees των inits μας, οπότε το πως φαίνονται σε τρίτους, είναι το ελάχιστο που θα πρέπει να μας απασχολεί.

Προσωπικά επέλεξα να γράψω σε επόμενο τόνο, περί s6, παρά για το sinit.

Οπότε, αν θέλεις να το παρουσιάσεις, θα χαρούμε διαίτερα.

Καμιά καλή λίστα για το 66 του oba ρίξε σε PM, μαζί με τα links, και βλέπουμε για τα υπόλοιπα :) :) :)

Όσο για τις κομπλεξάρες τους TUs, πίσω έχει η αχλάδα την ουρά ;) ;) ;)
« Τελευταία τροποποίηση: Φεβρουαρίου 13, 2021, 11:55:01 μμ από linuxer »
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions

obar66

 • Author
 • *****
 • Μηνύματα: 43
  • Προφίλ
Απ: Σύστημα εκκίνησης Runit, γρήγορο, ελαφρύ, εύκολο και supervised
« Απάντηση #7 στις: Φεβρουαρίου 14, 2021, 04:23:37 μμ »
Η αχλάδα να φανταστώ είναι AUR (artix users repository)

Είδα την ανακοίνωση του his majesty the head of propaganda, Goebbels, αποφασίζομεν και διατάσσομεν, κενή επιχειρημάτων, αναπαράγει ορολογία του ίδιου του Φίρερ Πόετερινγκ will not fix, για features, γενικά και απροσδιόριστα.

71K Dec 18 17:28 esysusers-247.2-1-x86_64.pkg.tar.zst
5.2K Jan 21 2020 opensysusers-0.6-1-any.pkg.tar.xz

Είπαμε, κακό το zst, αλλά όχι τόσο :)

 108K Dec 18 17:28 etmpfiles-247.2-1-x86_64.pkg.tar.zst
  7.2K Feb 26 2020 opentmpfiles-0.2-7-any.pkg.tar.xz


Τέλος πάντων...  ο καθένας την πορεία του ... πιπέρι θα βάλω στο στόμα μου για το void
friendly
0
funny
1
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
1
dislike
0
No reactions
Members reacted funny:
linuxer,
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
Members reacted like:
linuxer,
No reactions

linuxer

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 83
 • Systemd kills Linux Freedom - Move to Artix Linux
  • Προφίλ
  • LINUXER
Απ: Σύστημα εκκίνησης Runit, γρήγορο, ελαφρύ, εύκολο και supervised
« Απάντηση #8 στις: Φεβρουαρίου 14, 2021, 07:44:58 μμ »
Η απόφαση, πάρθηκε αφού έγινε συζήτηση και κατόπιν εσωτερικής μας ψηφοφορίας του dev team, οπότε καλό θα ήταν να μην κατηγορείται ένας άνθρωπος, άδικα.

Επίσης, μπορούμε να γυρίσουμε στα opentmpfiles & opensysusers, όποτε το κρίνουμε απαραίτητο (αν) να γίνει.

Αυτά για την ιστορία.

Η εκάστοτε ομάδα ανάπτυξης της διανομής αποφασίζει τον δρόμο της, όπως το έχουμε αναφέρει ξανά, καθώς εκείνη είναι που φέρει την ευθύνη.

Δεν υπάρχει ένας δρόμος μόνο, ούτε και είναι κανένας υποχρεωτικός, αρκεί να είμαστε καθαροί από το systemd. ;)
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions

obar66

 • Author
 • *****
 • Μηνύματα: 43
  • Προφίλ
Απ: Σύστημα εκκίνησης Runit, γρήγορο, ελαφρύ, εύκολο και supervised
« Απάντηση #9 στις: Φεβρουαρίου 14, 2021, 09:38:02 μμ »
Αυτό είναι σημαντικό, υπάρχει δηλαδή οργάνωση, δεν είστε void ... υπάρχει διαδικασία συλλογικών αποφάσεων.  Ειλικρινά μπράβο, για τον τρόπο λήψης απόφασης...  μακάρι να γίνεται παράδειγμα για κάποιους άλλους ...

Παρ'όλα αυτά θα ήθελα να μπορούσα να καταλάβω τον απώτερο σκοπό που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη επιλογή.
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
1
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
Members reacted like:
linuxer,
No reactions

mobinmob

 • Global Moderator
 • *****
 • Μηνύματα: 30
  • Προφίλ
Απ: Σύστημα εκκίνησης Runit, γρήγορο, ελαφρύ, εύκολο και supervised
« Απάντηση #10 στις: Φεβρουαρίου 14, 2021, 09:39:22 μμ »
Επίσης, μπορούμε να γυρίσουμε στα opentmpfiles & opensysusers, όποτε το κρίνουμε απαραίτητο (αν) να γίνει.

To περίεργο για μένα για τα e- utilities είναι ότι μάλλον χρειάζονται περισσότερη δουλειά από τους ανθρώπους που τα συντηρούν (και είναι της διανομής) από την υιοθέτηση των opentmpfiles και obsysusers για παράδειγμα.

Η εκάστοτε ομάδα ανάπτυξης της διανομής αποφασίζει τον δρόμο της, όπως το έχουμε αναφέρει ξανά, καθώς εκείνη είναι που φέρει την ευθύνη.

Αυτό είναι δεδομένο, απλά αξίζει νομίζω να συζητάμε για κάποιες επιλογές. Τελικά η διαφωνία δεν σημαίνει και προβολή για την ομάδα ανάπτυξης. Ίσως πάντως αξίζει να συζητηθούν ξεχωριστά τα συγκεκριμένα εργαλεία, καθώς και άλλα που σχετίζονται με το systemd...
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
1
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
Members reacted like:
linuxer,
No reactions

mobinmob

 • Global Moderator
 • *****
 • Μηνύματα: 30
  • Προφίλ
Απ: Σύστημα εκκίνησης Runit, γρήγορο, ελαφρύ, εύκολο και supervised
« Απάντηση #11 στις: Φεβρουαρίου 14, 2021, 09:40:44 μμ »
Αυτό είναι σημαντικό, υπάρχει δηλαδή οργάνωση, δεν είστε void ...

Tι; Δεν είναι οργανωμένο το void? Πέφτω από τα σύννεφα  :P
Άστο, μεγάλη πληγή...
friendly
0
funny
1
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
0
dislike
0
No reactions
Members reacted funny:
linuxer,
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions

linuxer

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 83
 • Systemd kills Linux Freedom - Move to Artix Linux
  • Προφίλ
  • LINUXER
Απ: Σύστημα εκκίνησης Runit, γρήγορο, ελαφρύ, εύκολο και supervised
« Απάντηση #12 στις: Φεβρουαρίου 14, 2021, 10:55:25 μμ »
Αυτό είναι σημαντικό, υπάρχει δηλαδή οργάνωση, δεν είστε void ... υπάρχει διαδικασία συλλογικών αποφάσεων.  Ειλικρινά μπράβο, για τον τρόπο λήψης απόφασης...  μακάρι να γίνεται παράδειγμα για κάποιους άλλους ...

Όχι, δεν έχουμε καμία σχέση με πολλές διανομές μάλιστα, στον τρόπο επιλογής των αποφάσεων (ευτυχώς).

Παρ'όλα αυτά θα ήθελα να μπορούσα να καταλάβω τον απώτερο σκοπό που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη επιλογή.

Αιτία η απαίτηση του switch -r στο opensysusers, από χρήστες της διανομής.
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions

linuxer

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 83
 • Systemd kills Linux Freedom - Move to Artix Linux
  • Προφίλ
  • LINUXER
Απ: Σύστημα εκκίνησης Runit, γρήγορο, ελαφρύ, εύκολο και supervised
« Απάντηση #13 στις: Φεβρουαρίου 14, 2021, 10:58:45 μμ »
Tι; Δεν είναι οργανωμένο το void? Πέφτω από τα σύννεφα  :P
Τίποτα ράδιο αρβύλα θα είναι βρε που τα λένε, μην δίνεις σημασία :P
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
1
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
Members reacted pwnt:
mobinmob,
No reactions
No reactions

linuxer

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 83
 • Systemd kills Linux Freedom - Move to Artix Linux
  • Προφίλ
  • LINUXER
Απ: Σύστημα εκκίνησης Runit, γρήγορο, ελαφρύ, εύκολο και supervised
« Απάντηση #14 στις: Φεβρουαρίου 14, 2021, 11:06:49 μμ »
Αυτό είναι δεδομένο, απλά αξίζει νομίζω να συζητάμε για κάποιες επιλογές. Τελικά η διαφωνία δεν σημαίνει και προβολή για την ομάδα ανάπτυξης. Ίσως πάντως αξίζει να συζητηθούν ξεχωριστά τα συγκεκριμένα εργαλεία, καθώς και άλλα που σχετίζονται με το systemd...
Συμφωνω, θα γράψω μάλλον τελικά πρώτο, το πως κατόρθωσα να καθαρίσω το Webmin, από το systemd, εντελώς, ένα άρθρο έκπληξη και χαρά για εμάς, και για δάκρυα σε άλλους :D :D :D
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
1
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
Members reacted like:
mobinmob,
No reactions

Tags: