Αποστολέας Θέμα: Βασική εγκατάσταση του Artix Linux με runit από τερματικό (Legacy Bios)  (Αναγνώστηκε 3700 φορές)

tkor

 • Author
 • *****
 • Μηνύματα: 19
  • Προφίλ
Το Artix Linux έχει πολλά iso για να κάνουμε εγκατάσταση και το κάθε ένα έχει και τρία διαφορετικά Init System. Στον οδηγό αυτό εμείς θα χρησιμοποιήσουμε για το δίκτυο, καλώδιο δικτύου για init system το Runit και το Base iso. (Δηλαδή μόλις τελειώσει η εγκατάσταση η οθόνη  που θα έχουμε θα είναι ένα τερματικό).
                                               
Για να αρχίσουμε θα χρειαστούμε ένα Usb stick.
Να κατεβάσουμε το Iso από την σελίδα του Artix 
Κώδικας
https://iso.artixlinux.org/isos.php
 
και λίγο καφέ για να περάσει ευχάριστα η ώρα.
Πριν αρχίσουμε καλό θα ήταν να κάνουμε ένα backup τα αρχεία μας για να γλιτώσουμε άσκημες καταστάσεις.
Για να δούμε το όνομα του Usb θα δώσουμε την εντολή :
Κώδικας
sudo fdisk -l
η απάντηση που θα πάρουμε θα μοιάζει κάπως έτσι:

Disk /dev/sda: 223.58 GiB, 240057409536 bytes, 468862128 sectors
Disk model: WDC WDS240G2G0A-
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x4710b89b

Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *         2048 176162815 176160768    84G 83 Linux
/dev/sda2       176162816 468862127 292699312 139.6G 83 Linux

Disk /dev/sdb: 29.45 GiB, 31608274944 bytes, 61734912 sectors
Disk model: Transcend 32GB 

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000

Device     Boot   Start     End Sectors   Size Id Type
/dev/sdb1  *         64 1056543 1056480 515.9M  0 Empty
/dev/sdb2       1056544 1064735    8192     4M ef EFI (FAT-12/16/


Τρόποι για να βάλουμε το iso σε ένα usb υπάρχουν πολλοί εμείς εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή dd. (Αν εσείς ξέρετε κάποιον άλλον τρόπο που δε σας έχει παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα να χρησιμοποιήσετε αυτόν).Αν το τρέχον λειτουργικό σας είναι τα Windows απλά χρησιμοποιήστε  το
Κώδικας
rufus
Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ
Κώδικας
 https://rufus.ie/
Η εντολή που θα δώσουμε για να φτιάξουμε το Usb είναι η εξής.
Κώδικας
dd  status=progress if=~/Downloads/artixXXXX.iso of=/dev/sXX  
Προσέχουμε πάρα πολύ το όνομα του Usb. Αν κάνετε κάποιο λάθος απλά θα σβήσετε  κάποιον άλλο σκληρό η κάποιο άλλο partition. Μόλις τελειώσει η μεταφορά μπορούμε να ξεκινήσουμε.
Επιλέγουμε  μέσα από το bios να κάνουμε boot από το usb.
Στην πρώτη οθόνη που βλέπουμε έχουμε κάποιες επιλογές, αυτές που μας ενδιαφέρουν είναι η tz=UTC για να πάμε εκεί θα χρησιμοποιήσουμε τα βελάκια από το πληκτρολόγιο πατάμε ENTER και επιλέγουμε Europe και μετά Athens.
Στη συνέχεια επιλέγουμε boot from stick/HDD.
Για username θα δώσουμε root και για password artix.
Πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο δίνουμε την εντολή
Κώδικας
sudo pacman -Sy bash-completion
Με την παραπάνω εντολή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τo TAB για να μην πληκτρολογούμε τα πάντα.
Δίνουμε την εντολή
Κώδικας
lsblk
για να δούμε τα ονόματα των σκληρών, η partition που έχουμε.
Πληκτρολογούμε
Κώδικας
cfdisk /dev/sxx
(x=τα γράμματα που αντιστοιχούν στον σκληρό που θέλουμε να κάνουμε την εγκατάσταση). Επιλέγουμε dos .
Εδώ αν δεν έχουμε κάποιο άλλο partition πατάμε new και ορίζουμε τρία partition ένα το root ένα το home και ένα Swap. Δεν ξεχνάμε να ορίσουμε το Root partition bootable και να αλλάξουμε τον τύπο στο partition του Swap σε Linux Swap \ Solaris.
Αν Θέλετε μπορείτε  να παρακάμψετε το partition του swap και να χρησιμοποιήσετε ένα swapfile  αυτό όμως θα πρέπει να το φτιάξετε μόλις τελειώσει η εγκατάσταση. Στο τέλος του οδηγού υπάρχει αναφορά πως να το κάνετε.
Μόλις τελειώσουμε επιλέγουμε write για να γίνει η εγγραφή στον δίσκο.
Τώρα πρέπει να μορφοποιήσουμε το partition μας. Για τον οδηγό θα χρησιμοποιήσουμε το xfs file system.
Κώδικας
mkfs.xfs -L ROOT /dev/sda1
mkfs.xfs -L HOME /dev/sda2
mkswap -L SWAP /dev/sda3  #Δε χρειάζεται στην περίπτωση του swapfile
 

O διακόπτης -L δίνεται για να βάλει label στα partitions που φτιάξαμε. Θα αναφερθούμε παρακάτω για το που χρειαζόμαστε τα Label.
Κάνουμε Mount Partitions
Κώδικας
mount /dev/disk/by-label/ROOT /mnt
φτιάχνουμε τον φάκελο home και το κάνουμε mount
Κώδικας
mkdir /mnt/home
mount /dev/disk/by-label/HOME /mnt/home
και τέλος ενεργοποιούμε το Swap
Κώδικας
swapon /dev/disk/by-label/SWAP  #Δε χρειάζεται στην περίπτωση του swapfile


Όπως παρατηρήσατε για να κάνουμε mount τα partition δεν αναφερθήκαμε καθόλου σε παράξενους αριθμούς η γράμματά λόγο των Label που βάλαμε για να γίνει η διαδικασία πιο εύκολη.
Κάνουμε ένα έλεγχο αν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το internet
Κώδικας
ping www.artixlinux.org
Δίνουμε την εντολή:
Κώδικας
pacman -Syy 
για να ενημερωθούν τα αποθετήρια.
Και μετά
Κώδικας
basestrap /mnt base base-devel runit elogind-runit linux linux-firmware linux-headers vim wpa_supplicant-runit openntpd-runit
δίνουμε την παρακάτω εντολή για να δημιουργηθεί το fstab μας
Κώδικας
fstabgen -U /mnt >> /mnt/etc/fstab  
   και μετά
Κώδικας
 artools-chroot /mnt
Για να συγχρονίσουμε την ώρα μας
Κώδικας
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Athens /etc/localtime
και για να συγχρονιστεί το pc μας
Κώδικας
hwclock --systohc
Για την τοπική γλώσσα
Με οποίον editor σας είναι βολικός κάνετε edit το αρχείο
/etc/locale.gen και κάνετε uncoment τα:el_Gr.UTF-8 UTF-8
el_GR ISO-8859-7 για τα ελληνικά και en_US.UTF-8 UTF-8 και en_US ISO-8859-1για τα αγγλικά κάνουμε save το αρχείο και πληκτρολογούμε
Κώδικας
 locale-gen 
για να ενημερωθούν οι αλλαγές που μόλις κάναμε.
Ακόμα καλό είναι να φτιάξουμε και το αρχείο
Κώδικας
/etc/locale.conf
και να προσθέσουμε τις παρακάτω δυο γραμμές 
Κώδικας
export LANG="en_US.UTF-8"   
export LC_COLLATE="C"
Τέλος, πρέπει να κάνουμε εγκατάσταση και τον Boot Loader για να μπορεί να κάνει εκκίνηση το σύστημα μας 
Κώδικας
pacman -S grub os-prober 
grub-install --recheck /dev/sda
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Αφού τελειώσουμε με τον Grub πρέπει να φτιάξουμε και τον χρήστη μας  και να δώσουμε και ένα password στον χρήστη Root. Πληκτρολογούμε
Κώδικας
 passwd
Δίνουμε το επιθυμητό password
Μετά φτιάχνουμε τον χρήστη μας
Κώδικας
useradd -m user
Και το password του χρήστη
Κώδικας
passwd user
Για να ενεργοποιήσουμε το δίκτυο πρέπει δώσουμε ένα όνομα στο pc μας φτιάχνουμε ένα καινούριο αρχείο με όνομα hostname.
Κώδικας
vim /etc/hostname
και βάζουμε το επιθυμητό όνομα  το κάνουμε save
Μετά δίνουμε την παρακάτω εντολή για να κάνουμε εγκατάσταση τον dhcp
Κώδικας
pacman -S dhcpcd-runit
Ενεργοποιούμε τα ανάλογα services
Κώδικας
ln -s /etc/runit/sv/dhcpcd /etc/runit/runsvdir/default
ln -s /etc/runit/sv/wpa_supplicant /etc/runit/runsvdir/default
ln -s /etc/runit/sv/openntpd-runit /etc/runit/runsvdir/default
Τέλος, δίνουμε τις παρακάτω εντολές για να κάνουμε την πρώτη επανεκκίνηση
Κώδικας
exit                       
umount -R /mnt
reboot

Swapfile
Για να φτιάξουμε ένα αρχείο Swap του 1Gb θα δώσουμε την εντολή
Κώδικας
sudo fallocate -l 1G /swapfile
Θα βάλουμε τα ανάλογα δικαιώματα στο αρχείο που μόλις φτιάξαμε
Κώδικας
sudo chmod 600 /swapfile
Εδώ θα ενημερώσουμε  ότι μπορούμε να φτιάξουμε πολλά Swap files αρκεί να είναι με διαφορετικό όνομα (πχ swapfile ,swapfile1 κτλ.)
Μαρκάρουμε το καινούριο αρχείο σαν Swap space
Κώδικας
sudo mkswap /swapfile
Λογικά θα δείτε κάτι σαν αυτό :
Setting up swapspace version 1, size = 1024 MiB (1073737728 bytes)
no label, UUID=7e1faacb-ea93-4c49-a53d-fb40f3ce016a

Το ενεργοποιούμε
Κώδικας
sudo swapon /swapfile
Σε αυτό εδώ το σημείο αν δώσουμε την εντολή swapon –-show θα πάρουμε το παρακάτω αποτέλεσμα που θα μας δείχνει ότι όλα μέχρι εδώ είναι μια χαρά.
Κώδικας
swapon --show
NAME       TYPE   SIZE USED PRIO
/swapfile  file 1024M   0B   -2

Για να κάνουμε μόνιμες της αλλαγές θα πρέπει να προσθέσουμε στο Fstab μας το swapfile μας αλλά πρώτα κάνουμε ένα Backup
Κώδικας
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.back
Τέλος, κάνουμε edit το αρχειο /etc/fstab και προσθέτουμε την παρακάτω γραμμή.
Κώδικας
/swapfile none swap sw 0 0

Εδώ έφτασε στο τέλος του αυτός ο οδηγός έχετε μια βασική εγκατάσταση του λειτουργικού Artix Linux με το init system runit. Σε επόμενο οδηγό θα περάσουμε στην εγκατάσταση γραφικού περιβάλλοντος.

&feature=youtu.be

Thanasis Kormas

« Τελευταία τροποποίηση: Ιουλίου 29, 2020, 08:39:48 μμ από tkor »
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions

linuxer

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 83
 • Systemd kills Linux Freedom - Move to Artix Linux
  • Προφίλ
  • LINUXER
Απ: Βασική εγκατάσταση του Artix Linux με runit από τερματικό (Legacy Bios)
« Απάντηση #1 στις: Ιουλίου 22, 2020, 02:26:14 μμ »
Εκπληκτικός οδηγός, βασισμένος απόλυτα στο Artix Wiki.   :)

Καλό θα ήταν ίσως, να προστεθούν και για UEFI.

Αναμένουμε τις παραλλαγές για Runit & s6.

friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions

guest8

 • Επισκέπτης
Απ: Βασική εγκατάσταση του Artix Linux με runit από τερματικό (Legacy Bios)
« Απάντηση #2 στις: Ιουλίου 24, 2020, 03:23:55 μμ »
Ωραίος οδηγός και μπράβο! Η μόνη μου ένσταση είναι στο γιατί να είναι ενεργοποιημένο το dhcpcd και ο connman.
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions

linuxer

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 83
 • Systemd kills Linux Freedom - Move to Artix Linux
  • Προφίλ
  • LINUXER
Απ: Βασική εγκατάσταση του Artix Linux με runit από τερματικό (Legacy Bios)
« Απάντηση #3 στις: Ιουλίου 24, 2020, 03:45:34 μμ »
Ωραίος οδηγός και μπράβο! Η μόνη μου ένσταση είναι στο γιατί να είναι ενεργοποιημένο το dhcpcd και ο connman.

Σωστή η επισήμανση, ομολογώ μου είχε διαφύγει.

Ο connman το αναλαμβάνει αν θα είναι dhcpd ή όχι, ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη.

Ευχαριστούμε

Υ.Γ. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
« Τελευταία τροποποίηση: Ιουλίου 24, 2020, 04:07:48 μμ από linuxer »
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions

mobinmob

 • Global Moderator
 • *****
 • Μηνύματα: 30
  • Προφίλ
Απ: Βασική εγκατάσταση του Artix Linux με runit από τερματικό (Legacy Bios)
« Απάντηση #4 στις: Ιουλίου 24, 2020, 03:47:59 μμ »

Ο connman το αναλαμβάνει αν θα είναι dhcpd ή όχι, ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη.


Έχω την εντύπωση ότι το ίδιο κάνει και με iwd/wpa_supplicant, αλλά δεν είμαι σίγουρος,  καθώς στο voidlinux δεν είναι ενεργοποιημένη η υποστήριξη για iwd. Θα το δοκιμάσω στην επόμενη αναβάθμιση  ;)
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions

tkor

 • Author
 • *****
 • Μηνύματα: 19
  • Προφίλ
Απ: Βασική εγκατάσταση του Artix Linux με runit από τερματικό (Legacy Bios)
« Απάντηση #5 στις: Ιουλίου 24, 2020, 03:58:35 μμ »
Τα ενεργοποιώ για να είναι έτοιμα μετά που θα μπει το DE
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions

guest8

 • Επισκέπτης
Απ: Βασική εγκατάσταση του Artix Linux με runit από τερματικό (Legacy Bios)
« Απάντηση #6 στις: Ιουλίου 24, 2020, 04:15:43 μμ »
https://wiki.archlinux.org/index.php/ConnMan

Ο connman έχει dhcpcd και ntp support.
Γι αυτό είναι πλεονασμός αν δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να έχεις ενεργοποιημένα δύο services που κάνουν την ίδια δουλειά!
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions

linuxer

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 83
 • Systemd kills Linux Freedom - Move to Artix Linux
  • Προφίλ
  • LINUXER
Απ: Βασική εγκατάσταση του Artix Linux με runit από τερματικό (Legacy Bios)
« Απάντηση #7 στις: Ιουλίου 24, 2020, 04:18:46 μμ »
https://wiki.archlinux.org/index.php/ConnMan

Ο connman έχει dhcpcd και ntp support.
Γι αυτό είναι πλεονασμός αν δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να έχεις ενεργοποιημένα δύο services που κάνουν την ίδια δουλειά!

Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions

guest8

 • Επισκέπτης
Απ: Βασική εγκατάσταση του Artix Linux με runit από τερματικό (Legacy Bios)
« Απάντηση #8 στις: Ιουλίου 24, 2020, 07:21:48 μμ »
Επίσης, έχω τις επιφυλάξεις μου για το fallocate καθώς έχουν αναφερθεί αρκετά bug για την δημιουργία swapfile. Μια προτεινόμενη λύση είναι μέσω dd \
Κώδικας
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1024 status=progress

friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions

linuxer

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 83
 • Systemd kills Linux Freedom - Move to Artix Linux
  • Προφίλ
  • LINUXER
Απ: Βασική εγκατάσταση του Artix Linux με runit από τερματικό (Legacy Bios)
« Απάντηση #9 στις: Ιουλίου 25, 2020, 10:51:40 πμ »
Επίσης, έχω τις επιφυλάξεις μου για το fallocate καθώς έχουν αναφερθεί αρκετά bug για την δημιουργία swapfile. Μια προτεινόμενη λύση είναι μέσω dd \
Κώδικας
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1024 status=progress

Ισχύει, όπως αναφέρεται στο Arch Linux Wiki
« Τελευταία τροποποίηση: Ιουλίου 25, 2020, 10:53:28 πμ από linuxer »
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions

obar66

 • Author
 • *****
 • Μηνύματα: 43
  • Προφίλ
Απ: Βασική εγκατάσταση του Artix Linux με runit από τερματικό (Legacy Bios)
« Απάντηση #10 στις: Φεβρουαρίου 21, 2021, 01:33:48 μμ »
Μία πρόσθεση για ένα κοινό πρόβλημα:

# $EDITOR /mnt/etc/rc/rc.conf

#HARDWARECLOCK='UTC'   ==>> default
HARDWARECLOCK='localtime'

Αν το ρολόϊ του ΒΙΟS είναι σε τοπική ώρα και όχι σε UTC  εκτός κι αν βρίσκεται ο χρήστης στο ΗΒ και κάποια νησιά δυτικά της Αφρικής :)

Πολλές φορές τα διάφορα NTP για να λειτουργήσουν θέλουν ώρα κοντά στην τοπική, με 2 ώρες απόκληση βγάζουν λάθος και σταματάνε την προσπάθεια.  Κάνουν δηλαδή μικροδιορθώσεις σε σχέση με το κοντινό σέρβερ.

server= 0.gr.pool.ntp.org
server= 1.gr.pool.ntp.org
server= 2.gr.pool.ntp.org
server= 3.gr.pool.ntp.org

friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
1
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
Members reacted like:
linuxer,
No reactions

linuxer

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 83
 • Systemd kills Linux Freedom - Move to Artix Linux
  • Προφίλ
  • LINUXER
Απ: Βασική εγκατάσταση του Artix Linux με runit από τερματικό (Legacy Bios)
« Απάντηση #11 στις: Φεβρουαρίου 21, 2021, 01:53:26 μμ »
Σωστός
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions

obar66

 • Author
 • *****
 • Μηνύματα: 43
  • Προφίλ
Απ: Βασική εγκατάσταση του Artix Linux με runit από τερματικό (Legacy Bios)
« Απάντηση #12 στις: Φεβρουαρίου 21, 2021, 02:29:19 μμ »
Μία πρόσθεση για ένα κοινό πρόβλημα:

# $EDITOR /mnt/etc/rc/rc.conf

#HARDWARECLOCK='UTC'   ==>> default
HARDWARECLOCK='localtime'

Αν το ρολόϊ του ΒΙΟS είναι σε τοπική ώρα και όχι σε UTC  εκτός κι αν βρίσκεται ο χρήστης στο ΗΒ και κάποια νησιά δυτικά της Αφρικής :)

Πολλές φορές τα διάφορα NTP για να λειτουργήσουν θέλουν ώρα κοντά στην τοπική, με 2 ώρες απόκληση βγάζουν λάθος και σταματάνε την προσπάθεια.  Κάνουν δηλαδή μικροδιορθώσεις σε σχέση με το κοντινό σέρβερ.

server= 0.gr.pool.ntp.org
server= 1.gr.pool.ntp.org
server= 2.gr.pool.ntp.org
server= 3.gr.pool.ntp.org


Επίσης από άλλο arch-based distro μπορείς να προσθέσεις το {SYSTEM} repo στο οποιο pacman και πάνω από όλα τα άλλα, προσωρινά:
# mkdir -p /mnt/var/lib/pacman/sync
# pacman -Sydd pacman -r /mnt
# pacman -Sy  base - -config /mnt/etc/pacman.conf -r /mnt

χρησιμοποιώ το pacman αντι του pacstrap βάζω το repo του system πρώτο ώστε ο pacman να εγκατασταθεί απο το artix/system και χρησιμοποιώ το pacman.conf στο /mnt για να απανεγκατασταθεί το σύστημα αυθεντικό από ártix


PS  Άσχετο: έχει καμιά διεύθυνση για υπαρκτό git του yaourt/yaourtix?  To είχα μέχρι πρόσφατα clones σε bz και κατα λάθος σβήστηκε σε μια εκκαθάριση.  Το archlinux.fr το έσβησε την ίδια μέρα που βγήκε η απόφαση να απορριφθεί τελικά και από το AUR.  Υπήρχε το artix έφυγε κι αυτό.

PS2  Διόρθωση πιο πανω, -Sydd pacman -r /mnt ... δε χρειάζονται τα dependencies μόνο το /etc/pacman.conf χρειάζεται.
« Τελευταία τροποποίηση: Φεβρουαρίου 24, 2021, 07:30:55 μμ από obar66 »
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
1
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
Members reacted like:
linuxer,
No reactions

linuxer

 • Administrator
 • *****
 • Μηνύματα: 83
 • Systemd kills Linux Freedom - Move to Artix Linux
  • Προφίλ
  • LINUXER
Απ: Βασική εγκατάσταση του Artix Linux με runit από τερματικό (Legacy Bios)
« Απάντηση #13 στις: Φεβρουαρίου 21, 2021, 03:13:37 μμ »
Μάλλον μακαρίστηκε το yaourtix https://gitea.artixlinux.org/packagesY/yaourtix/src/branch/master/trunk/PKGBUILD, για την ώρα το έχουμε στο universe, αλλά δεν ξέρω για πόσο ακόμη

Αν και στο https://archlinux.fr/yaourt-en#get_it, λέει ότι είναι διαθέσιμο, δεν ειναι
« Τελευταία τροποποίηση: Φεβρουαρίου 21, 2021, 03:36:24 μμ από linuxer »
friendly
0
funny
0
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions

obar66

 • Author
 • *****
 • Μηνύματα: 43
  • Προφίλ
Απ: Βασική εγκατάσταση του Artix Linux με runit από τερματικό (Legacy Bios)
« Απάντηση #14 στις: Φεβρουαρίου 22, 2021, 07:15:25 πμ »
https://github.com/archlinuxfr/yaourt

Σ'ευχαριστώ πολύ, τ'άρπαξα και θα αρχίσω να το δουλεύω.  Λέω να επαναφέρω το πλακατζίδικο tui yaourt-gui αν θυμάσαι, ήταν ένα front στο front :)   Την καλή δουλειά του search την κάνει το package-query και νομίζω ο κόσμος αυτό αγάπησε από το yaourt. 

alias yay='f(){package-query -AQSs --rsort w --show-size $@;unset -f f;};f'

αυτό το έχω στο .zshrc    ήταν το μόνο πράγμα που μ'άρεσε στο τεράστιο yay
friendly
0
funny
1
informative
0
agree
0
disagree
0
pwnt
0
like
1
dislike
0
No reactions
Members reacted funny:
linuxer,
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions
Members reacted like:
linuxer,
No reactions

Tags: